Kronisk smärta - En litteraturstudie om patienters upplevelser och tankar om sitt dagliga liv.

DSpace Repository

Kronisk smärta - En litteraturstudie om patienters upplevelser och tankar om sitt dagliga liv.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kronisk smärta - En litteraturstudie om patienters upplevelser och tankar om sitt dagliga liv.
Author Forsén, Josefin ; Schlyter, Eva
Date 2004
English abstract
Syftet med vår litteraturstudie är att belysa sjuksköterskans omvårdnadshandlingar till patienter med kronisk smärta. Som teoretisk referensram har vi använt Aron Antonowsky. Litteraturstudien baseras på 8 vetenskapliga artiklar. Resultatet presenteras i huvudkategorier och begrepp. Det visar sig att kronisk smärta är ett multidimensionellt fenomen som påverkar människors livskvalitet både fysiskt, psykiskt och socialt. Information och stöd visar sig vara de viktigaste inslagen i sjuksköterskans omvårdnadshandlingar. Ur patientperspektivet låg betydelsen i att bli betrodd och få bekräftelse på vad som orsakar smärtan.
Swedish abstract
The purpose of this litterature review is to illustrate the nursing care to patient with chronic pain. As a theoretic frame for this study we choose Aron Antonowsky. The results of this study are based on 8 scientific articles. The findings are presented in main categories and ideas. The findings show that chronic pain is a multidimensional phenomenon that influences peoples quality of life in a physical, psychological as well as social way. Information and support are the most important element in nursing care. From the patients perspektive the most significant part was believing in the person and acknowledgment of what causes the pain.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject coping
kronisk smärta
omvårdnad
patient
sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/1353 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics