Talängslan : tecken på social fobi?

DSpace Repository

Talängslan : tecken på social fobi?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Conference Paper, other
Title Talängslan : tecken på social fobi?
Author Olsson Jers, Cecilia
Date 2009
Swedish abstract
Talängslan – tecken på social fobi? Talängslan är det mest använda begreppet som beskriver vad som händer när kinder rodnar, röster vibrerar och händer är svettiga i en talsituation. Elever och studenter uppmanas gå så kallade ”våga-tala”-kurser för att bli kvitt sin ängslan och i självhjälpslitteraturens handböcker finns allehanda goda råd om hur man ska kunna hantera den värsta skräcken att tala inför andra. I min undersökning har jag följt 16-åriga elever under ett läsår och många säger med en stämma: ”Allt tips jag fått under alla år i skolan funkar inte. Det känns hopplöst trots att lärare och klasskamrater är snälla”. I undersökningen framträder både de introverta symptomen i form av elevers tankar och känslor och de overta som är synliga på ett annat sätt i fältanteckningar och videofilmer. Vad jag vill diskutera vid min framläggning är det inom psykologin, psykiatrin och logopedin använda begreppet talängslan. Frågan är vilka strategier elever utvecklar för att hantera ängslan? Är det ängslan eleverna ger uttryck för? Vad är det som händer på tröskeln på väg in i klassrummet?
Publisher SMDI
Pages 9
Language swe (iso)
Subject talängslan
retorik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Sjunde Nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Att ... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/13535 Permalink to this page
Link http://forskning.edu.uu.se/smdi/konferenser.lasso?... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics