Möjligheter för etosetablering i klassrummet

DSpace Repository

Möjligheter för etosetablering i klassrummet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Conference Paper, other
Title Möjligheter för etosetablering i klassrummet
Author Olsson Jers, Cecilia
Date 2008
Swedish abstract
I varje kommunikativt sammanhang etablerar människan sitt etos – sin muntliga karaktär. Min kommande avhandling sätter fokus på etosetablering i klassrummet. Etos är ett klassiskt retoriskt begrepp och ungdomarna som deltar i min undersökning kan sägas lyfta fram dimensioner i etos som kompletterar den traditionsbundna synen och kvalificerar in det i tidigt 2000-tal. Jag har följt en årskurs ett på gymnasiets samhällsvetenskapsprogram i huvudsak i ämnet svenska, men även historia och geografi. Den huvudsakliga insamlingsmetoden i denna undersökning är deltagande observation, vilken kompletterats med intervjuer, inspelningar och textinsamling. Vad jag vill diskutera i min framläggning är de möjligheter elever har att etablera ett trovärdigt etos i undervisningsmiljö med hjälp av språk, kropp och tanke. Frågor om innehåll, form och mål blir intressanta, men också elevernas egna funderingar kring till exempel oro och ängslan i muntliga sammanhang och samtidigt viljan att ”vara sig själv”.
Conference
Nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning (2008 : Uppsala, Sweden)
Pages 9
Language swe (iso)
Subject retorik
muntlig framställning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Muntlighetens möjligheter – retorik, berättande, samtal, sjätte Nation... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/13537 Permalink to this page
Link http://forskning.edu.uu.se/smdi/... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics