Oasen i vården. En litteraturstudie om omvårdnadshandledningens påverkan på vårdpersonals arbetssituation

DSpace Repository

Oasen i vården. En litteraturstudie om omvårdnadshandledningens påverkan på vårdpersonals arbetssituation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Oasen i vården. En litteraturstudie om omvårdnadshandledningens påverkan på vårdpersonals arbetssituation
Author Orrung Wallin, Anneli ; Adler, Camilla
Date 2004
English abstract
Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att i vetenskaplig litteratur utifrån vårdpersonals perspektiv undersöka vilken påverkan omvårdnadshandledning har för vårdpersonals arbetssituation. Goodman låg till grund för arbetsprocessen i examensarbetet. Metoden baserades på systematisk granskning och analys av tio vetenskapliga artiklar inspirerad av evidensbaserad metod. Resultatet delades in tematiskt efter påverkan på vårdpersonals yrkesutveckling, -personlig utveckling, -kunskap, -kommunikationsförmåga, -känsla av gemenskap, -arbetsmiljö och -patientkontakt. Vid evidensgraderingen utgick de kvantitativa artiklarna ifrån Willman & Stoltz och de kvalitativa artiklarna utgick från Pearsons FAME-skala. Slutsatsen av evidensgraderingen A-D, resulterade i ingen evidens (D) för de kvantitativa resultaten. De kvalitativa artiklarna graderades från 1-5 utifrån koncepten Genomförbarhet, Lämplighet, Mening och Effektivitet. Resultatet av den kvalitativa evidensgraderingen var positivt, ingen av studierna fick sämre poäng än 3. Avseende Lämplighet och Mening fick alla studier högst poäng. Resultatet av denna systematiska litteraturstudie visar att handledning av vårdpersonal ger positiv påverkan på vårdpersonals arbetssituation.
Swedish abstract
The purpose of this review was to investigate in scientific literature what impact clinical supervision actually contains from the perspective of the working conditions for nursingstaff. Goodman formed the working process in our review and is based on a systematic scrutiny and analysis of ten scientific articles inspired of evidencebased method. Willman & Stoltz and Pearson's FAME scale was used sifting through evidence of the articles.The result has been divided thematic in professional development, personal development, development of knowledge, communicationskills, feeling of fellowship, working environment and the patientinteraction. The conclusion of the evidens grading (A-D), in the quantitative results, showed no evidens (D). The qualitative articles was graded (1-5) through the concepts Feasibility, Appropriatness, Meaningfulness and Effectiveness. The result from the qualitative evidens grading was positive. None of the articles scored less than 3. In reference to Appropriateness and Meaningfulness all the studies scored maximum. The result shows that clinical supervision has got several positive impacts on the working situation for nursing staff.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject arbetsmiljö
evidensbaserad omvårdnad
mvårdnadshandledning
påverkan
vårdpersonal
Handle http://hdl.handle.net/2043/1354 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics