Meningsskapande i muntliga miljöer

DSpace Repository

Meningsskapande i muntliga miljöer

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Olsson Jers, Cecilia
dc.date.accessioned 2012-03-12T09:15:19Z
dc.date.available 2012-03-12T09:15:19Z
dc.date.issued 2006 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13545
dc.description Efter att en student hållit ett enskilt muntligt anförande inför sina kurskamrater infaller alltid den stund där studenten tillika talaren förväntar sig någon form av respons från läraren och gärna även från publiken. Och de flesta som har befunnit sig som lärare i den situationen ställer didaktiska frågor till sig själva: Vad säger jag? Hur säger jag det? Varför säger jag det? Till vem säger jag det? I min D-uppsats intervjuade jag lärare som ansåg sig ge mycket respons och utifrån deras beprövade erfarenhet konstruerade jag ett antal tankemodeller som jag nu bygger vidare på i mitt avhandlingsarbete för att kunna titta på klassrummet som en muntlig arena. All muntlighet har sin teoretiska grund i retoriken och i denna finns tanke- och arbetsmodeller som kan användas både som pragmatiska handlingsteorier och som analysverktyg i interaktionen mellan lärare och student. I retoriken finns det metaspråk man ofta saknar när man skall kommunicera muntlighet i ett klassrum med studenter, unga som vuxna. I mitt föredrag kommer jag att ha fokus på de muntliga miljöer som erbjuds i utbildning idag och ställa mig frågan: Vilka muntliga miljöer talar vi om när vi säger oss skapa förståelse och mening i det som avhandlas i klassrumspraktiken? en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.subject retorik en_US
dc.subject muntlig framställning en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title Meningsskapande i muntliga miljöer en_US
dc.type Conference Paper, other en_US
dc.relation.url http://folk.uio.no/khflyum/retorikk2006/index.html en_US
dc.contributor.department Malmö University. School of Teacher Education en
dc.description.other Den tredje Nordiske retorikk-konferansen, Oslo universitet, 19-20/5 2006 en_US
dc.subject.srsc Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION en_US
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
dc.identifier.url http://folk.uio.no/khflyum/retorikk2006/parallellB.html
 Find Full text Files for download

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics