Han och hon och hon och han och samhället

DSpace Repository

Han och hon och hon och han och samhället

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Han och hon och hon och han och samhället
Author Kronblad, Ronnie
Date 2012
English abstract
In this essay, I will examine the social studies book for high school "Kompass till Samhällskunskap" from a gender perspective. By conducting a discourse analysis, I hope to find the discourses on sex and gender. The theory is based primarily on Hirdmans's two principles for the gender order: the dichotomy and the man as the norm and superior. The result demonstrates a variety of discourses on gender and gender equality. The material has plenty of examples of people who deviate from the standard white man. However, the book is lack of connections to structural explanations of gender and focus on the privacy and not the political aspect. Dichotomy between man and woman, and norms about masculinity, femininity and heterosexuality is reproduced.
Swedish abstract
I uppsatsen vill jag undersöka samhällskunskapsboken för gymnasiet "Kompass till samhällskunskap" ur ett genusperspektiv. Genom att utföra en diskursanalys hoppas jag finna de diskurser kring kön och genus som finns i boken. Teorin bygger främst på Hirdmans två principer; dikotomin och mannen som norm och överordnad. Samt hur detta är grunden för genusordningen. Resultatet påvisar flera olika diskurser kring kön och jämställdhet. Materialet har rikligt med exempel från människor som avviker från normen vit man men saknar kopplingar till strukturella förklaringar kring genus och fokuserar på det privata. Dikotomi, mellan mannen och kvinnan, och normer kring maskulinitet, femininitet och heterosexualitet reproduceras.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 62
Language swe (iso)
Subject Diskursanalys
Genus
Gymnasiet
Samhällskunskap
Lärobok
Handle http://hdl.handle.net/2043/13546 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics