En andra chans – en studie av gymnasielärares syn på omprov

DSpace Repository

En andra chans – en studie av gymnasielärares syn på omprov

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En andra chans – en studie av gymnasielärares syn på omprov
Author Kentander, Mika
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka lärares inställning till omprov och hur det tillämpas. Det sätts i relation till Skolverkets riktlinjer. Syftet är också att se hur omprov påverkar bedömningsprocessen. Teoribakgrunden bygger på olika bedömningsaspekter samt faktorer som kan påverka omprovets funktion. Undersökningen baserar sig på kvalitativa intervjuer med fyra gymnasielärare i samhällskunskap. Slutsatsen visar att omprov inte används i någon större utsträckning. Lärare anser att de positiva aspekterna av omprov är att eleverna får en större chans att få en rättvis bedömning. Individualiseringen i skolans värld bidrar till att eleverna får fler chanser. Omprov har inte särskilt stor betydelse för den totala bedömningen eftersom lärarna arbetar med formativ bedömning. Även samhällskunskapsämnets karaktär bidrar till att traditionella prov inte utformas och därför inte heller omprov. Studien visar dock att lärarna anser att elever brister i ansvar vad det gäller att följa deadlines och att komma till det ordinarie provtillfället. Eleverna bör hålla överenskommelser eftersom arbetsbelastningen annars kan bli för hög för lärarna och även de själva. De bör också ta ansvar för att förbereda sig för arbetslivet, vilket är i ett led i skolans socialiserande uppdrag.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/13547 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics