Bilder av män och maskulinitet

DSpace Repository

Bilder av män och maskulinitet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bilder av män och maskulinitet
Author Andersson, Jenny
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka bilder av män och maskulinitet barn möter i bilderböcker. Detta har undersökts genom en analys av 11 utvalda bilderböcker. Bilderböckerna har valts ut via ett urval där kriterierna har varit att böckerna skulle vara vällästa av barn samt att där skulle finnas med vuxna män/manskaraktärer. Studien utgår från ett poststrukturalistiskt synsätt, med fokus på genusteorier och kritisk mansforskning. Resultatet visar att männen i böckerna har fått ett flertal olika positioner och bär på en mängd olika egenskaper. Vissa gemensamma mönster har funnits att hitta. Många av männen har porträtterats på ett stereotypiskt manligt vis, med ett fysiskt och utåtagerande uttryck med mycket aggressivitet. Men det har även gått att finna en del traditionellt kvinnligt kodade egenskaper hos männen. Det är väldigt få av männen i studien som enbart visar upp stereotypiskt manliga egenskaper, och i de fallen handlar det om bifigurer som endast finns med kort i böckerna. Illustrationerna i böckerna har visat sig bidra till det stereotypiskt manliga, och i stort sett alla männen i studien har fått manligt kodade utseende och kläder. I illustrationerna har en del manligt kodade sysslor synts, som samtidigt inte nämnts i texten.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject Maskulinitet, genus, poststrukturalism, kritisk mansforskning, bilderböcker
Handle http://hdl.handle.net/2043/13554 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics