"Jag ser ljuset Jonatan, jag ser ljuset." - En kvalitativ studie om barnbokens betydelse för barn i deras bearbetning av svåra upplevelser.

DSpace Repository

"Jag ser ljuset Jonatan, jag ser ljuset." - En kvalitativ studie om barnbokens betydelse för barn i deras bearbetning av svåra upplevelser.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Jag ser ljuset Jonatan, jag ser ljuset." - En kvalitativ studie om barnbokens betydelse för barn i deras bearbetning av svåra upplevelser.
Author Andersson, Jenny ; Thalin, Louise
Date 2012
English abstract
Abstract: The National Public Health Committee of Sweden argues that culture is good for the health, and especially for vulnerable groups. The committee argues that cultural activities, such as reading books, play a significant role in the emotional and intellectual development of a child. Children living in dysfunctional environments need help in processing the difficult situations in different ways. Perhaps culture, and mainly literature, can be helpful in this process. The aim of this study is to see what children’s books can mean in social work with exposed children and how different organisations can use children’s books as a tool. The questions which the study is aiming to answer are: How are different organisations working with children’s books in treatment of children who have experienced difficult situations? What importance does the reading of different children’s books play for the children’s development? What is important in the contents of the books? To answer these questions, we have made a literature study of books and scientific articles that we have evaluated as relevant for the aim of the study. We have also conducted interviews with people active in the field who are working with children’s literature as part of their work. In the study, the concept bibliotherapy - the use of books for treatment purposes - has emerged as significant. Bibliotherapy is not well-recognized in a Swedish context and there are no clear guidelines about how the integration of books in social work should be designed. Reading of children’s books can make everyday situations comprehensible for the child, as well as help children process difficult situations and find solutions to their problems. The perspectives differ regarding the story told in the books, but what they have in common is that the story should convey hope.
Swedish abstract
Sammanfattning: Nationella folkhälsokommittén menar att kultur är hälsofrämjande, och då i synnerhet för utsatta grupper. Folkhälsokommittén menar att kulturella aktiviteter så som läsning av böcker betyder mycket för den känslomässiga och den intellektuella utvecklingen. Barn som lever i dysfunktionella miljöer av olika slag behöver hjälp i sin bearbetning av svåra situationer på olika sätt. Kanske kan kultur och då främst litteratur här vara till hjälp för barnen. Syftet med studien är att studera vad barnböcker har för betydelse i socialt arbete med utsatta barn och hur olika verksamheter arbetar med barnboken som verktyg. De tre frågor som studien ämnar besvara är: Hur arbetar olika verksamheter med barnböcker i behandling av barn som har upplevt svåra situationer? Vad har läsning av barnböcker av olika slag för betydelse för barnet och dess utveckling? Vad är viktigt i innehållet i en barnbok? För att svara på dessa frågor har vi gjort en litteraturstudie av böcker och vetenskapliga artiklar som vi har bedömt som relevanta för syftet liksom intervjuer med personal inom verksamheter som arbetar med barn och som använder böcker som en del av arbetet. Resultatet av undersökningen visar att barnböcker är en del i arbetet med utsatta barn. I studien framkommer begreppet biblioterapi som relevant då det innebär läsning av böcker i behandlingsarbete. Det finns emellertid inga tydliga riktlinjer kring hur detta arbete ska vara utformat och begreppet biblioterapi är inget vedertaget begrepp i Sverige. Läsning av barnböcker kan göra vardagssituationer begripliga för barnet, hjälpa dem att bearbeta svåra upplevelser och hitta lösningar på problem. Åsikterna går isär vad gäller innehållet i böckerna, men gemensamt är vikten av att berättelsen förmedlar hopp.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject bibliotherapy
children's books
dysfunctional families
Social work
therapy
barnböcker
behandling
biblioterapi
dysfunktionella miljöer
socialt arbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/13559 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics