Med PBL i geografiundervisningens centrum

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Persson, Filip
dc.date.accessioned 2012-03-19T09:04:28Z
dc.date.available 2012-03-19T09:04:28Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 41 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13567
dc.description I det här arbetet behandlas PBL och hur det fungerar som arbetssätt i geografiundervisning på gymnasiet. Jag undersöker vilka positiva respektive negativa aspekter det finns med att använda PBL i verksamheten samt vad arbetssättet utifrån dess positiva sidor kan tillföra geografiundervisning på gymnasiet. För att besvara min frågeställning har jag genomfört två olika typer av semistrukturerade intervjuer. Den första var en samtalsintervju med en pedagog som har mångårig erfarenhet av PBL-baserad undervisning på gymnasiet. Den andra en fokusgruppintervju med fyra elever från en årskurs två-klass som arbetat med arbetssättet under sin tid på gymnasiet. Resultatet visar att personerna som deltog i intervjuerna upplever att det finns många fördelar med att använda PBL som arbetssätt. De anser att PBL underlättar för elever att se helhetsperspektiv och större sammanhang i undervisningen. De mer negativa aspekterna av PBL kopplas främst till att arbetssättet kräver stora lärarresurser. Resultatet visar även att PBL fungerar bra i relation till undervisning i geografi på gymnasiet. Ämnets bredd upplevs gå väl ihop med idén om ämnesintegrerad undervisning som PBL bygger på. Dessutom finns det tydliga kopplingar mellan den kunskapssyn som genomsyrar PBL och den som aktuella styrdokument menar ska utgöra grunden för geografiämnet i gymnasieskolan. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject Geografi en_US
dc.subject Gymnasieskola en_US
dc.subject Kunskapssyn en_US
dc.subject Lärande en_US
dc.subject Läroplan en_US
dc.subject PBL en_US
dc.subject Styrdokument en_US
dc.subject Undervisning en_US
dc.subject Utveckling en_US
dc.subject Ämnesintegrering en_US
dc.title Med PBL i geografiundervisningens centrum en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics