Barns språkutveckling genom lek i olika typer av barngrupper

DSpace Repository

Barns språkutveckling genom lek i olika typer av barngrupper

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Kasmarvik, Katarina Agneta
dc.date.accessioned 2012-03-19T09:09:42Z
dc.date.available 2012-03-19T09:09:42Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 28 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13568
dc.description Språk utgör kommunikation som är en naturlig del av interaktion mellan människor och som består av olika typer av språk till exempel talspråk, kroppsspråk och musik. Kommunikationen börjar redan vid födseln mellan barnet och dess moder genom olika ljud och gester. Så småningom utvecklas det till en allt mer avancerad teknik som kommer att kallas för talspråk. Språket utgör en viktig del i kommunikationen mellan människor men är även ett verktyg för kunskapsinhämtning och formulering av individens tankar och känslor. Hur språket tillägnas och används är av stor vikt samt beror på vilken miljö man befinner sig i. Man kan säga att språket är ett kulturellt medierat verktyg. Under mina år som förskollärare har jag märkt att barn har olika språkkunskaper beroende på i vilken sorts barngrupp på förskolan de befinner sig i. Min iakttagelse utgår från en barngrupp som är ålderrelaterad det vill säga att det i en barngrupp bara finns ettåringar, tvååringar etcetera och en blandad åldergrupp med barn i åldrarna ett till sex år. I den åldersblandade barngruppen kan barn vara väldigt talfärdiga och framåtgående jämfört med barn i samma ålder i den homogena gruppen. Barnen beter sig olika och deras lek och intresse för aktiviteter skiljer sig beroende på typ av barngrupp. Frågan är vad denna skillnad i barns agerande i de olika grupperna beror på. Syftet med denna uppsats är att försöka ge en förståelse för dessa skillnader utifrån det sociokulturella och det kognitiva perspektivet. Avslutningsvis presenteras en slutsats kring den pedagogiska betydelsen av olika konstellationer av barngrupper och dess inverkan på barns språkutveckling. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject barngrupper en_US
dc.subject förskola en_US
dc.subject kognitivt perspektiv en_US
dc.subject lek en_US
dc.subject Piaget en_US
dc.subject sociokulturellt perpsektiv en_US
dc.subject språkutveckling en_US
dc.subject Vygotskij en_US
dc.title Barns språkutveckling genom lek i olika typer av barngrupper en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics