Elevers förhållningssätt till bedömningsuppgifter i skolan

DSpace Repository

Elevers förhållningssätt till bedömningsuppgifter i skolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Larsson, Karolina
dc.contributor.author Ohlsson, Sofi
dc.date.accessioned 2012-03-21T12:10:20Z
dc.date.available 2012-03-21T12:10:20Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 68 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13574
dc.description Den här uppsatsen behandlar elevers erfarenheter av och förhållningssätt till bedömningsuppgifter i skolår fyra. Undersökningen har varit förlagd på en mellanstor skola i södra Sverige. Vi ämnar med studien få en ökad förståelse för elevers uppfattning om bedömningsuppgifternas syfte, elevernas medvetenhet om bedömningsuppgifter samt arbetsprocessen kring bedömningsuppgifter. Vi har använt oss av Vygotskijs sociokulturella teorier och studiens tidigare forskning som redskap för att tolka och analysera våra intervjusvar. Undersökningen har således genomförts med kvalitativ metod. För att ta elevernas individuella uppfattningar i beaktande har vi använt oss av enskilda samtalsintervjuer. Vi kan av intervjuerna tyda att eleverna anser att ett generellt lärande är bedömningsuppgiftens syfte. De är medvetna om sitt lärande i samband med bedömningsuppgifter men studiens resultat visar dock att eleverna har svårt att definiera sitt tillägnande av kunskap. Därmed blir en av slutsatserna att eleverna har svårt att göra kunskapen till sin egen. En annan slutsats vår studie visar är att eleverna har ett övergripande fokus på bedömningsuppgiftens resultat. I studien resonerar vi således om det för eleverna främst är resultatet i samband med bedömningsuppgifter som är av vikt snarare än tillägnandet av kunskap. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject bedömningsuppgift en_US
dc.subject förhållningssätt en_US
dc.subject kunskap en_US
dc.subject lärande en_US
dc.subject medvetenhet en_US
dc.subject resultat en_US
dc.subject samhällsorienterande ämnen en_US
dc.subject Vygotskij en_US
dc.title Elevers förhållningssätt till bedömningsuppgifter i skolan en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics