Verbala arbetsformer i lektionsundervisning i ett deltagar- och genusperspektiv

DSpace Repository

Verbala arbetsformer i lektionsundervisning i ett deltagar- och genusperspektiv

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Rachid, Kaisa Fatima
dc.date.accessioned 2012-03-23T08:22:58Z
dc.date.available 2012-03-23T08:22:58Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 46 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13578
dc.description Studien handlar om demokrati och delaktighet i grundskolans tidigare år. Syftet är att se hur lärare och elever samspelar i samband med verbala arbetsformer. Hur ser lärarens roll ut i samband med verbala arbetsformer i klassrummet? Hur ser elevers kommunikationsutrymme ut i klassrummet? Vilka kommer till tals? Finns det någon könsordning? Frågeställningarna som styr uppsatsen, innebär att genus såväl som en demokratisyn genomsyrar hela studien. Undersökningen tar plats i en skola, i en förort till en större stad, där alla elever tenderar att ha liknande social och ekonomisk bakgrund. Observationerna dokumenteras med hjälp av en videokamera i en femte klass, vid två skilda tillfällen. John Deweys (1999) teori, som används i studien, innebär att varje individ har olika färdigheter och varje individ har behov som måste tillgodoses, vilket han grundar i ett demokrati perspektiv. Resultatet av studien visar på lärarrollens komplexitet och att lärarrollen inte är något konstant. Studien visar även på att det finns en deltagande grupp som tenderar att vara mer verbalt aktiva under observationstillfällena jämfört med resterande elever. Elev kommunikationen under observationstillfällena var främst begränsad till elev – lärare. Det fanns även en rådande könsordning i klassen, då det var pojkarna i klassen som främst kom till tals, trots att det var en majoritet av flickor i klassen. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject Demokrati en_US
dc.subject deltagande en_US
dc.subject elev en_US
dc.subject lärare en_US
dc.subject genus en_US
dc.subject verbal kommunikation en_US
dc.title Verbala arbetsformer i lektionsundervisning i ett deltagar- och genusperspektiv en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics