VV Care Science

DSpace Repository

VV Care Science

Recent Submissions

 • The content of meta‐supervision in a nursing educational context fulltext OA Fulltext
  Kisthinios, Marianne; Carlson, Elisabeth  
  Journal article in Nursing Open; : Wiley (2018)
  Journal article
 • Fast-track kirurgi för den äldre populationen
  Jakobsson, Jenny Eds: Edberg, Anna-Karin; Ehrenberg, Anna; Friberg, Febe; Wallin, Lars; Wijk, Helle; Öhlén, Joakim  
  Book chapter in Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden : Studentlitteratur (2013)
  Book chapter
 • Detailed analysis of health-related quality of life after out-of-hosp...
  Bohm, Mattias; Lilja, Gisela; Finnbogadóttir, Hafrún; Cronberg, Tobias; Undén, Johan; Friberg, Hans; Kjærgaard, Jesper; Nielsen, Niklas; Wise, Matt P; Åkerman, Eva  
  Journal article in Resuscitation; : Elsevier (2018)
  Journal article
 • Teamets lärande främjar personcentrerad vård fulltext OA Fulltext
  Rämgård, Margareta Eds: Rösblad, Birgit; Strandberg, Elisabeth; Nygren, Carita  
  in Bar liv för äldre : forskning ger möjligheter : Fysioterapeuterna Sveriges arbetsterpaeuter Svensk sjuksköterskeförening (2018)

 • Nurses’ experiences of caring for patients with intellectual developm... fulltext OA Fulltext
  Appelgren, Marie; Bahtsevani, Christel; Persson, Karin; Borglin, Gunilla  
  Review article in BMC Nursing; : Springer Nature (2018)
  Review article

View more