SA Social Work

DSpace Repository

SA Social Work

Recent Submissions

 • STS-forskare som sofistikerade policy-centriska samtidsuttryck
  Friberg, Torbjörn  
  Journal article in Tidsskriftet Antropologi; : Antropologforeningen (2018)
  Journal article
 • Relationships and the Internet : Internet as an area for love, sex an...
  Sorbring, Emma; Löfgren-Mårtenson, Lotta; Molin, Martin Eds: Bates, Claire  
  Book chapter in Sexuality and Learning Disabilities. Practical approaches to providing positive support : Pavilion (2018)
  Book chapter
 • Forum : Akademiskt och professionellt skrivande inom socionomutbildni...
  Lundberg, Susanna  
  Magazine article in Socialvetenskaplig tidskrift;3-4 : Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) (2018)
  Magazine article
 • The Phenomenon of Collaboration in a Life Science Network
  Friberg, Torbjörn  
  Journal article in Journal of Organizational Ethnography; : Emerald (2018)
  Journal article
 • Arbetsintegrerande sociala företag : en etableringsmöjlighet för unga...
  Runesson, Ingrid; Germundsson, Per Eds: Olofsson, Jonas; Wikström, Fredrik  
  Book chapter in Unga inför arbetslivet - om utanförskap, lärande och delaktighet : Studentlitteratur (2018)
  Book chapter

View more