Matematik och det matematiska förtroendet - En studie av elevers på samhällsprogrammet förtroende för sin matematiska förmåga relaterade till moment i kursen matematik B

DSpace Repository

Matematik och det matematiska förtroendet - En studie av elevers på samhällsprogrammet förtroende för sin matematiska förmåga relaterade till moment i kursen matematik B

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Andersson, David
dc.date.accessioned 2012-03-28T05:37:29Z
dc.date.available 2012-03-28T05:37:29Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 50 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13615
dc.description Kursen Matematik B är en de kurser som ställer störst krav på nytt konceptuellt tänkande för gymnasieelever vilket ställer höga krav på ett flexibelt sinne. Därför ansåg jag det vara intressant att undersöka närmare de aspekter som kringgärdar kursen. Jag försökte i min undersökning att hitta svar på vilka moment inom denna kurs där elever med samhällsvetenskaplig inriktning på gymnasiet känner att de har minst tilltro för sin egen matematiska förmåga. Men även vad som kan ligga bakom de resultat som uppstår, samt vilka förändringar som kan vara lämpliga. Undersökningen genomfördes som en kvantitativ studie där elever fick uppskatta sin förmåga att behärska olika moment inom de avsnitt som ingick i kursen via en enkät. Dessa sammanställdes sedan för analys. I diskussionen försöker jag måla upp ett samband mellan studiens resultat och elevernas motivation och matematisk förmåga samt vilka lämpliga åtgärder som kan tänkas behövas göra för att utveckla bättre resultat. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject Matematik en_US
dc.subject Matematisk förmåga en_US
dc.subject Motivation en_US
dc.subject Begreppsförståelse en_US
dc.subject Algebra en_US
dc.subject Matematikdidaktik en_US
dc.subject Matematik B en_US
dc.subject Gymnasie en_US
dc.subject Samhällsprogrammet en_US
dc.title Matematik och det matematiska förtroendet - En studie av elevers på samhällsprogrammet förtroende för sin matematiska förmåga relaterade till moment i kursen matematik B en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok PhysicsChemistryMaths en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Examensarbete för ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics