Lärare och ledarskap - En undersökning om lärares syn på ledarskap i klassrummet

DSpace Repository

Lärare och ledarskap - En undersökning om lärares syn på ledarskap i klassrummet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Lärare och ledarskap - En undersökning om lärares syn på ledarskap i klassrummet
Author Ledenstrand, Arthur ; Ledenstrand, Arthur
Date 2012
Swedish abstract
Hur definierar lärare sitt ledarskap, vad har format deras syn på och vad upplever de som väsentligt i sitt ledarskap? Detta arbete har undersökt dessa frågor genom att dels genomföra intervjuer med två lärare och dels genom en enkätundersökning på en gymnasieskola. Den teoretiska ansatsen har varit hermeneutisk, dvs att resultaten har tolkats utifrån den innebörd som läggs in i handlingar och begrepp. Det visade sig att lärare definierar sitt ledarskap ganska varierande och att detta kan förstås utifrån avsaknaden av en gemensam teoretisk bakgrund.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Ledarskap
Hermeneutik
Ledarskapstyper
Assimilation
Ackommodation
Handle http://hdl.handle.net/2043/13623 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics