Att leva med bröstcancer. En litteraturstudie om kvinnors syn på bröstcancer och uppfattning om det sociala stödet

DSpace Repository

Att leva med bröstcancer. En litteraturstudie om kvinnors syn på bröstcancer och uppfattning om det sociala stödet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att leva med bröstcancer. En litteraturstudie om kvinnors syn på bröstcancer och uppfattning om det sociala stödet
Author Kristiansson, Josefine ; Nilsson, Therese
Date 2004
English abstract
Den här studien beskriver hur det är för kvinnor att leva med bröstcancer. Syftet med studien var att beskriva kvinnors syn på sjukdomen bröstcancer och deras uppfattning om det sociala stödet de är beroende av. Metoden var en litteraturstudie med artikelgranskning av tio vetenskapliga artiklar enligt Polit et al. 2001. Som teoretisk referensram valdes Carnevalis modell, Dagligt liv - Funktionellt hälsotillstånd. Resultatet visade på följande fyra kategorier: stöd, positivt och negativt stöd från sjukvårdspersonal och närstående. Information, behov av information. Uppfattning, positiva och negativa uppfattningar. Förändring, hur livet förändras efter diagnos. Denna studie kan användas vid omvårdnad av bröstcancerdrabbade kvinnor i deras dagliga liv.
Swedish abstract
This study describes how the women lived with breast cancer. The purpose with this study was to describe the womens' view on the disease and the understanding they hade on the social support they were depended on. The method was a study of literature with article reviews according to Polit et al., 2001. As theoretical frame of reference we choose Carnevalis model, Everyday life -Functional state of health. The result showed that the following four groups were formed: Support, positive and negative support off nursing staff and significant others. Information, the need for information. Understanding, positive and negative understandings. Change, how the life change after the diagnosis. This study can be used when treating patients with breast cancer in their everyday life.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject bröstcancer
Carnevali
kvinnor
omvårdnad
socialt stöd
uppfattning
Handle http://hdl.handle.net/2043/1363 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics