Barns tankar kring naturvetenskap - 4-5-åringar förklarar regn / Young Children´s Thinking about Science – 4-5-year-old Children Explain the Mechanism of Rain

DSpace Repository

Barns tankar kring naturvetenskap - 4-5-åringar förklarar regn / Young Children´s Thinking about Science – 4-5-year-old Children Explain the Mechanism of Rain

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns tankar kring naturvetenskap - 4-5-åringar förklarar regn / Young Children´s Thinking about Science – 4-5-year-old Children Explain the Mechanism of Rain
Author Smedenmark, Ingela
Date 2011
English abstract
This study aims to investigate four to five-year-old children's conceptions of scientific phenomena, in this case rain and the water cycle. Individual qualitative interviews were videotaped and transcribed. For the analysis of the data a scheme of codes from previous studies was used. The result shows that most children, five of seven, have an initial understanding of the water cycle as they incompletely explains the concepts of evaporation and runoff, as well as that rain comes from clouds. The children also explain that the cause of rain is colliding clouds, windy weather or God or the sun releasing the rain. The importance of starting with children's and pupils' conceptions and beliefs and to build on these in education is discussed.
Swedish abstract
Denna studie syftar till att undersöka vilka vardagsföreställningar 4-5-åringar har kring naturvetenskapliga fenomen, i detta fall regn och vattnets kretslopp. Detta undersöktes med hjälp av individuella kvalitativa intervjuer, vilka videofilmades och transkriberades. Ett kodningsschema grundat på tidigare studier användes vid dataanalysen. Resultatet visar bland annat att flertalet av barnen, fem av sju, har en initial förståelse av vattnets kretslopp då de ofullständigt förklarar begreppen avdunstning respektive avrinning, samt att regn kommer från moln. Barnen förklarar även att det regnar på grund av att moln krockar, det blåser alternativt att Gud eller solen släpper regnet. Betydelsen av att i undervisningen utgå ifrån och utmana barns och elevers vardagsföreställningar diskuteras.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject vardagsföreställningar
regn
naturvetenskap
förskolebarn
rain
science
preschool children
conceptions
Handle http://hdl.handle.net/2043/13637 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics