Barns tankar kring naturvetenskap - 4-5-åringar förklarar regn / Young Children´s Thinking about Science – 4-5-year-old Children Explain the Mechanism of Rain

DSpace Repository

Barns tankar kring naturvetenskap - 4-5-åringar förklarar regn / Young Children´s Thinking about Science – 4-5-year-old Children Explain the Mechanism of Rain

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Smedenmark, Ingela
dc.date.accessioned 2012-04-10T06:54:15Z
dc.date.available 2012-04-10T06:54:15Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 42 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13637
dc.description Denna studie syftar till att undersöka vilka vardagsföreställningar 4-5-åringar har kring naturvetenskapliga fenomen, i detta fall regn och vattnets kretslopp. Detta undersöktes med hjälp av individuella kvalitativa intervjuer, vilka videofilmades och transkriberades. Ett kodningsschema grundat på tidigare studier användes vid dataanalysen. Resultatet visar bland annat att flertalet av barnen, fem av sju, har en initial förståelse av vattnets kretslopp då de ofullständigt förklarar begreppen avdunstning respektive avrinning, samt att regn kommer från moln. Barnen förklarar även att det regnar på grund av att moln krockar, det blåser alternativt att Gud eller solen släpper regnet. Betydelsen av att i undervisningen utgå ifrån och utmana barns och elevers vardagsföreställningar diskuteras. en_US
dc.description.abstract This study aims to investigate four to five-year-old children's conceptions of scientific phenomena, in this case rain and the water cycle. Individual qualitative interviews were videotaped and transcribed. For the analysis of the data a scheme of codes from previous studies was used. The result shows that most children, five of seven, have an initial understanding of the water cycle as they incompletely explains the concepts of evaporation and runoff, as well as that rain comes from clouds. The children also explain that the cause of rain is colliding clouds, windy weather or God or the sun releasing the rain. The importance of starting with children's and pupils' conceptions and beliefs and to build on these in education is discussed. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject vardagsföreställningar en_US
dc.subject regn en_US
dc.subject naturvetenskap en_US
dc.subject förskolebarn en_US
dc.subject rain en_US
dc.subject science en_US
dc.subject preschool children en_US
dc.subject conceptions en_US
dc.title Barns tankar kring naturvetenskap - 4-5-åringar förklarar regn / Young Children´s Thinking about Science – 4-5-year-old Children Explain the Mechanism of Rain en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics