Barn kan om de vill, eller…?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barn kan om de vill, eller…?
Author Ottosson, Helene ; Tynell, Rebecca
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att undersöka de okoncentrerade barnens upplevelse av några vuxenledda gruppaktiviteterna, vad gäller motivation och inlärning. Syftet är också att ur ett specialpedagogiskt perspektiv undersöka anledningen till barnens upplevelser och hur det speglas i deras beteende. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning kring de vuxenledda aktiviteterna, samling och saga, samt tidigare specialpedagogisk forskning i förskolan. Vårt arbete grundar sig på studier från två olika förskoleavdelningar från samma kommun med barn i åldrarna 4-5 år. För att få en helhet i vår undersökning, utifrån ett barnperspektiv, har vi använt oss av videokamera samt kvalitativa barnintervjuer. Resultatet visar att det som barn upplever att de lär sig främst är disciplinära färdigheter. Deras motivation i aktiviteterna är generellt svag. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv kan vi se många förändringsbara delar för att öka barnens motivation, koncentration och möjlighet till en förståelseinriktad inlärning.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject barnperspektiv, fenomenografi, förskola, lärande, systemteori, sociokulturell teori, vuxenledda gruppaktiviteter, okoncentration
Handle http://hdl.handle.net/2043/13638 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics