Att äga sitt ämne KME på Malmö Högskola och i förskolan

DSpace Repository

Att äga sitt ämne KME på Malmö Högskola och i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att äga sitt ämne KME på Malmö Högskola och i förskolan
Author Björk, Charlotte
Date 2012
Swedish abstract
Den här uppsatsen behandlar vad det innebär att vara KME-pedagog i förskolan och hur denna roll förhåller sig till en officiell bild av ämnet KME. Syftet med uppsatsen är att jämföra den officiella bilden av huvudämnet Kultur, medier och estetik med hur utbildade KME-pedagoger upplever att de arbetar i förskolan. Kvalitativa intervjuer har använts i undersökningen och sex pedagoger har intervjuats om hur de upplever att de arbetar med KME i förskolan. Pedagogernas svar har jämförts med hur ämnet KME officiellt beskrivs i dokument som redogör för vad huvudämnet KME är. Resultatet visar på att förskolans ramar och miljö har stor inverkan på i vilken mån pedagogerna arbetar med KME och hur de arbetar. Det är främst de delar av KME som har stöd i förskolans tradition som pedagogerna tar fasta på. Även i vilken mån utbildningen har gett pedagogerna åldersanpassade arbetsmetoder påverkar hur pedagogerna arbetar. Betydelsefullt för hur pedagogerna arbetar med KME är också i vilken mån de har gjort ämnet KME till sitt.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 51
Language swe (iso)
Subject Estetisk lärprocess
Estetiska uttrycksformer
KME
KME-förskollärare
KME-identitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/13643 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics