En analys av Schindlers list utifrån ett historiedidaktiskt perspektiv

DSpace Repository

En analys av Schindlers list utifrån ett historiedidaktiskt perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En analys av Schindlers list utifrån ett historiedidaktiskt perspektiv
Author Tuvesson, Fredrik
Date 2012
Swedish abstract
Denna uppsats behandlar Steven Spielbergs film Schindlers list med utgångspunkt i de historiedidaktiska begreppen historiemedvetande och historiebruk. Arbetet baseras således på en analys av filmen. Utslaget av denna analys har blivit en diskussion kring dels specifika scener, dels hur filmen i sin helhet ger uttryck för historiebruk och på vad sätt ett historiemedvetande kan stimuleras. Av vikt har även varit att framhålla på vilket sätt filmen som narrativ kan stimulera ett historiemedvetande. Uppsatsen gör en ansats till att koppla samman de ovannämnda historiedidaktiska begreppen då historiebruk, vilket kan förstås som hur man använder sig av historia, påverkar ett historiemedvetande beroende på vad och hur den väljer att framställa det förflutna. Ett historiemedvetande påverkar i sin tur sättet man handlar och uppfattar världen. Syftet med dessa analyser är att förankra dem i en undervisningssituation, där man med dem som utgångspunkter kan diskutera förintelsen utifrån olika teman och frågeställningar som exempelvis makt, ideologi, demokrati, diktatur, moral etc. I slutsatsen diskuteras således i huvudsak på vad sätt resultatet av analyserna kan kopplas till en historiedidaktisk kontext.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject film
historiemedvetande
historiebruk
historiedidaktik
Schindlers List
Spielberg
Handle http://hdl.handle.net/2043/13649 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics