Rektorers uppfattningar om skolors integrerande verksamhet

DSpace Repository

Rektorers uppfattningar om skolors integrerande verksamhet

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Ristić, Ženja
dc.contributor.author Ibraković, Alen
dc.date.accessioned 2012-04-16T08:10:41Z
dc.date.available 2012-04-16T08:10:41Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13653
dc.description Syftet med vår studie är att undersöka huruvida skolor, utifrån rektorers perspektiv som dess pedagogiska ledare, arbetar med integration. Vi fokuserar på hur skolorna enligt rektorer förhåller sig till styrdokument och elevpopulationen. Undersökningen genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod i form av intervjuer med sju högstadierektorer på sju olika skolor i en utvald kommun. Vårt teoretiska utgångsläge inbegriper ett sociologiskt förhållningssätt till våra empiriska data. Huvudresultatet i uppsatsen är att eleverna i den undersökta kommunen inte får likvärdig utbildning eftersom det på skolorna saknas handlingsplaner och mål för hur integrationsarbetet skall fortlöpa, vilket försvårar elevernas möjligheter att möta samhället. en_US
dc.format.extent 52 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Handlingsplan en_US
dc.subject Integration en_US
dc.subject Mångfald en_US
dc.subject Styrdokument en_US
dc.subject Rektor en_US
dc.title Rektorers uppfattningar om skolors integrerande verksamhet en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Samhällsvetenskap och lärande
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics