Med betoning på yrkesvägledning- en undersökning av studie- och yrkesvägledares syn på sin roll, entreprenörskap och kompetensutveckling

DSpace Repository

Med betoning på yrkesvägledning- en undersökning av studie- och yrkesvägledares syn på sin roll, entreprenörskap och kompetensutveckling

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Franklin, Caroline
dc.contributor.author Hagström, Marie
dc.date.accessioned 2012-04-16T08:26:41Z
dc.date.available 2012-04-16T08:26:41Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13655
dc.description I arbetet har undersökts hur studie- och yrkesvägledare som vägleder vuxna, ser på sin roll i dagens föränderliga samhälle och om de anser sig ha tillräckligt med kompetens inom den nya tidens arbetsliv, med betoning på kunskaper om entreprenörskap. Dessutom hur kompetensutvecklingen kring arbetslivskunskap sker på respektive arbetsplats. Resultatet visade att informanterna i likhet med Castells utgångspunkter i teorin om nätverkssamhället, menade att nätverkande är det vanligaste sättet att ta in ny kunskap. Informanternas syn på vägledarrollen är att den är en viktig funktion i dagens samhälle då vuxna och ungdomar behöver allt mer stöttning och navigeringshjälp när de står inför valsituationer kopplade till studier och yrkesliv. Gällande möjligheterna till kompetensutveckling inom arbetslivsfrågor framhöll alla informanter att de regelbundet har möjlighet att utvecklas på sin arbetsplats men de förespråkar ett ökat utbyte med näringsliv och organisationer som förbättringsåtgärd. Det visade sig att flera av våra informanter själva varit egenföretagare och därför hade goda kunskaper kring entreprenörskap och vad det innebär. Slutsatsen av undersökningen är att vägledares kompetenskrav har förändrats i samklang med nätverkssamhällets framväxt. I kunskapsorienterade organisationer likt de som informanterna arbetar inom krävs, i enlighet med Ellströms kompetenskomponentteori att individer är metakognitiva. Genom metakognition kan de reflektera över hur de tar in information och därefter använda kunskapen medvetet vilket främjar livslångt lärande. en_US
dc.format.extent 50 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle en_US
dc.subject studie- och yrkesvägledare en_US
dc.subject arbetslivsförändringar en_US
dc.subject livslångt lärande en_US
dc.subject kompetensutveckling en_US
dc.subject entreprenörskap en_US
dc.title Med betoning på yrkesvägledning- en undersökning av studie- och yrkesvägledares syn på sin roll, entreprenörskap och kompetensutveckling en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Studie- och yrkesvägledarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon
Examensarbete, ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics