Från topp till tå? De statliga direktivens resa genom en kommun och mötet med dess organisering och översättning

DSpace Repository

Från topp till tå? De statliga direktivens resa genom en kommun och mötet med dess organisering och översättning

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Svanberg Havik, Alexandra
dc.contributor.author Ryström Norén, Sara
dc.date.accessioned 2012-04-16T08:31:31Z
dc.date.available 2012-04-16T08:31:31Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 70 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13662
dc.description Det finns många exempel på undersökningar som gjorts för att utreda varför situationen kring studie- och yrkesorienteringen ser ut som den gör idag. I detta arbete har blicken lyfts från förklaringsområden som individers bakgrund och det alternativfyllda samhället, vilka ofta nämns, och istället landat på betydelse som organisering och tolkningen, vilket vi i fortsättningen benämner som översättning, av statliga direktiv kan ha. Syftet med arbetet har varit att följa de statliga direktiven kring studie- och yrkesorientering genom en kommun och analysera organiseringens och översättningen av direktivens betydelse för studie- och yrkesorienteringen. Undersökningsområde för arbetet blev Helsingborgs kommun, en relativt stor kommun, och personer med olika inblandning i studie- och yrkesorienteringen i kommunen har intervjuats kring dessa frågor. Resultatet har sedan växelvis bearbetats med teorier kring organisering och översättning. Arbetets viktigaste resultat är att organisering och översättning påverkar studie- och yrkesorienteringen och att likvärdig vägledning, vilket är det kommunen strävar efter, inte kan utlovas av kommunen om översättning inte tas i beaktande. Kopplat till översättning är utvärdering och uppföljning vilka också behövs för att en vägledning likvärdig och rättvis till alla elever ska kunna säkerställas. en_US
dc.description.abstract From head to toe? The national directive's journey through a municipality and the fusion with its organization and translation. There are many examples of studies that have been made in order to find out why the situation around educational and vocational guidance has turned into what it is today. In this essay the focus has been moved from areas of explanations, such as the background of the individuals and a society full of alternatives, which is often mentioned. It has instead landed on the value that for instance organization and the translation of the national directives may have. And by translation we mean the understanding and intrepration of the directives that accurs when people get hold of them. The purpose of the essay has been to follow the national directions of educational and vocational guidance in a municipality and to analyse the organization and the translation of the directives significance. Helsingborg became the study area, a comparatively large municipality. People with different levels of involvement in the educational and vocational guidance have been interviewed about these topics. The result has since alternately been applied with theories of the organizing and translation. The essay’s most important results is that the organization in the municipality and translation of the national directives affects the educational and vocational guidance and also that equal guidance, which is what the municipality aims for, cannot be promised if the phenomenon with translation is not taken into account. Linked to translation is the assessment and follow-up, which is also needed in order for guidance, equal and fair to all students, to be assured. Keywords: assessment and follow-up, educational and vocational guidance, implementation, national directives, organization, translation en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject genomförande en_US
dc.subject organisering en_US
dc.subject statliga direktiv en_US
dc.subject studie- och yrkesorientering en_US
dc.subject uppföljning en_US
dc.subject översättning en_US
dc.title Från topp till tå? De statliga direktivens resa genom en kommun och mötet med dess organisering och översättning en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics