Förskollärares tankar om barns matematiska lärande och den reviderade läroplanen

DSpace Repository

Förskollärares tankar om barns matematiska lärande och den reviderade läroplanen

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Pellbring, Sabina
dc.contributor.author Eiswohld, Malin
dc.date.accessioned 2012-04-16T12:29:05Z
dc.date.available 2012-04-16T12:29:05Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 45 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13665
dc.description Syftet med examensarbetet är att ge en beskrivning av hur förskollärare uppfattar barns matematikinlärning och hur den matematiska verksamheten integreras i den dagliga verksamheten samt undersöka förskollärares uppfattning om den reviderade läroplanens utveckling. Arbetets frågeställningar är följande:  Hur tänker förskollärarna kring barns lärande i relation till matematik?  Hur beskriver förskollärarna själva sin dagliga verksamhet med fokus på matematiken?  Hur uppfattar förskollärarna att den reviderade läroplanen påverkat arbetet med matematik? För att besvara frågeställningarna ovan har intervjuer utfört med sex olika förskollärare, på tre olika förskolor. Den insamlade empirin har analyserats och kopplats samman med relevant tidigare forskning. Resultat visar att förskollärarnas syn på barns lärande gällande matematik ter sig olika och att förskollärarnas arbetssätt skiljer sig åt. Resultatet visar även att förskollärarna anser att läroplanen har blivit tydligare och lättare att följa, men de tycker inte att det innebär att deras arbetssätt förändrats. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Förskollärare, Lärande, Läroplan, Matematik, Vygotskij en_US
dc.title Förskollärares tankar om barns matematiska lärande och den reviderade läroplanen en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok PhysicsChemistryMaths en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics