Stöd och support till patienter med diabetes typ 2. Vilka faktorer påverkar i omvårdnadssituationen?

DSpace Repository

Stöd och support till patienter med diabetes typ 2. Vilka faktorer påverkar i omvårdnadssituationen?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Stöd och support till patienter med diabetes typ 2. Vilka faktorer påverkar i omvårdnadssituationen?
Author Littow, Ingrid ; Wernersson, Jane
Date 2004
English abstract
Diabetes är en folksjukdom som ökar i västvärlden och så även i utvecklings-länderna. Detta medför ett ökat tryck på sjukvården i bemötandet av dessa patienter och i vägledningen i deras val som påverkar dem för livet. Syftet med denna litteraturstudie är att få veta hur vi som sjuksköterskor kan hjälpa och stötta patienter med diabetes typ 2 i deras dagliga liv. Vi har funnit i vår studie att utbildning och motivation är den röda tråden i en omvårdnadssituation. Sjuksköterskan har en viktig roll för patienterna med diabetes typ 2 i omvårdnadsarbetet.
Swedish abstract
Diabetes is a widespread disease, which is increasing in the Western World and even in the developing countries. This entail an increasing strain on the medical service when to nurse and treat patients with diabetes type 2. To support and empower the patients in their choices, which will affect them for life, is a challenge to the nurse. The nurse is an important character in nursing care when patients take a more active part in treatments. The aim of this literature review was to exam the factors, which influence diabetes care. We have found that education and empowerment is the core in diabetes care.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject diabetes
motivation
patientutbildning
personalutbildning
stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/1367 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics