Konstnärlig forskning idag och imorgon

DSpace Repository

Konstnärlig forskning idag och imorgon

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Konstnärlig forskning idag och imorgon
Author Hughes, Rolf ; Dyrssen, Catharina ; Hellström Reimer, Maria
Editor Lind, Torbjörn
Date 2011
English abstract
Artistic research covers a broad spectrum of investigative, academically reflective practices with an artistic grounding in visual art, music, theatre, film, dance, performance, architecture, design, literature etc. The research methods are most often action-oriented, performative, and include their own artistic production in terms of material concepts (artefacts, exhibitions, concerts, performances, films, sound recordings, literary works) as a key part of the problematisation, reference frames, argumentation and presentation. The aim is often to reveal hidden concepts, critically examine social phenomena or highlight alternative values, perspectives and scenarios. Apart from the notion artistic research, other terms used are practice-based or design-based research, research by design, performance-based research, and research in the making disciplines. The article reflects both on the potential forms of artistic research and the possible directions, primarily in relation to future funding policies.
Swedish abstract
Konstnärlig forskning omfattar ett brett spektrum av undersökande, akademiskt reflekterande praktiker med konstnärlig förankring i bildkonst, musik, teater, film, dans, performande, arkitektur, design litteratur etc. De forskningsmetoder som används är oftast handlingsorienterade, performativa, och inkluderar den egna konstnärliga produktionens materiella koncept, (artefakter, utställningar, konserter, uppföranden, filmer, ljudinspelningar, litterära verk) som en del av problematisering, referensram, argumentation och presentation. Målet är ofta att belysa dolda föreställningar, kritiskt undersöka sociala fenomen eller betona alternativa värden, perspektiv och scenarior. Vid sidan av begreppet "konstnärlig forskning" används också andra termer som praktik-baserad eller design-baserad forskning, forskning genom design, performance-baserad forskning eller forskning i de praktiska disciplinerna. Artikeln reflekterar över både forskningens potentiella former och dess möjliga riktningar, främst i relation till framtida finansieringspolicies.
Publisher Vetenskapsrådet
Host/Issue Form och Färdriktning : strategiska frågor för den konstnärliga forskningen
Series/Issue Årsbok för det konstnärliga området;8
ISSN 1652-8395
ISBN 978-91-7307-194-9
Pages 19-27
Language swe (iso)
Subject artistic research
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/13680 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics