Optimising IIR Filters Using ARM NEON

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Bentmar Holgersson, Sebastian
dc.date.accessioned 2012-04-25T10:58:34Z
dc.date.available 2012-04-25T10:58:34Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 21 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13691
dc.description ARMs processorserie Cortex-A9 har stöd för SIMD-instruktioner med hjälp av NEON MPE. Detta innebär att processorn kan använda sig av vektor-instruktioner som kan utföra operationer på ett flertal element med varje instruktion. Målet med bruk av NEON MPE är att öka prestandan, men då man försöker optimera en speciell IIR-filtertyp som kallas för "biquads" kan man stöta på problem. Problemen med NEON-optimering av "biquads" beror på att endast fem operationer krävs för varje iteration och att behandling av IIR-filter kräver att man behandlar en sampel i taget eftersom varje behandlat sampels värde beror på tidigare behandlade samplar. Rapporten ger en kort beskrivning och genomgång av hur IIR-filter och NEON-optimering fungerar. För att analysera NEON-optimering av biquad-filter skapas fyra olika implementationer av en audioeffekt. De fyra implementationerna jämför prestandan hos flyttalsaritmetik, fixpunkts-aritmetik och NEON-optimering samt en version som implementerar både fixpunktsaritmetik och NEON-optimering. Problemen med optimering av biquad-filter med hjälp av NEON-instruktioner löses genom parallell behandling av ljudkanalerna. Eftersom kanalerna är självständiga kan man fördubbla prestanda genom att utföra varje operation på såväl höger- som vänsterkanal. Vidare prestandaförbättring ges även då effektiviteten hos minnesoperationer förbättras och med hjälp av fixpunkts-behandling. Resultaten visar att fixpunktsversionen som använder sig av NEON-instruktioner är snabbast, men flyttalsversionen med NEON-instruktioner är bara marginellt långsammare och dessutom enklare att implementera. Användandet av NEON-instruktioner förbättrar prestandan med mellan 1,7-2,8 gånger i de fall som testas. en_US
dc.description.abstract The ARM Cortex-A9 CPU has a SIMD extension called NEON MPE. It allows for vector instructions that can perform operations on multiple elements in a single instruction. Whilst this usually improves performance, certain IIR filters called biquads pose problems as only five operations are necessary per sample and every iteration is dependent on the result of the previous result. A brief overview is given for IIR filters, the NEON extension and fixed-point processing. In order to analyse optimisation of biquad filters, an audio effect with four different implementations is produced, comparing results with/without fixed-point processing and with/without NEON optimisation. The problems introduced by the use of biquad filters are solved by running multiple channels in parallel. As the audio channels are independent, two samples can be calculated in parallel, which approximately doubles peformance. Further performance improvement is provided by improved memory operation efficiency and the use of fixed-point processing. The results show that the fixed-point NEON implementation is the fastest, however the floating-point NEON implementation is marginally slower but simpler to write. The use of NEON MPE improves performance by between 1.7 to 2.8 times in this case. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle en_US
dc.subject ARM en_US
dc.subject NEON en_US
dc.subject SIMD en_US
dc.subject IIR en_US
dc.subject biquad en_US
dc.title Optimising IIR Filters Using ARM NEON en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Optimising IIR ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics