Relationen mellan tillgänglighet och spel- En litteraturstudie

DSpace Repository

Relationen mellan tillgänglighet och spel- En litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Relationen mellan ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Relationen mellan tillgänglighet och spel- En litteraturstudie
Author Borglin, Anette
Date 2009
English abstract
An increase of the gambling market has occurred recently. Despite expansion of the market, the research on the field is sparse. One of the acknowledged risk factors behind problem gambling is availability to gambling opportunities. The purpose of this study was to relate availability and gambling. The method is a literature review including 12 studies based on quantitative findings examining significant correlations. The result included some significant correlations. Increased availability to gambling opportunities led to increased gambling frequency and increased gambling expenditure, which contributed to more negative consequences from gambling. An increase in availability was discovered in areas with a more disadvantage population. In addition, it was difficult to find a linear correlation between availability and problem gambling. In conclusion, more research on the matter is a prerequisite to develop public health interventions to minimise problem gambling.
Swedish abstract
Spelmarknaden har expanderat de senaste åren men dock råder det fortfarande en brist på forskning inom spelområdet. Flera riskfaktorer anses undergräva spelproblem. En av de största riskfaktorerna till just spelproblem anses vara ökad tillgänglighet. Syftet med studien var att undersöka relationen mellan spel och tillgänglighet. Metoden bestod av en litteraturstudie där tolv studier baserade på kvantitativ data analyserades. I resultatet framkom, att ökad tillgänglighet till spelmöjligheter ledde till ökad spelfrekvens samt att ökad omsättning på spel ledde till fler negativa konsekvenser från spelande. Större tillgänglighet påträffades bland områden med lägre socio- ekonomi. Dock var det mer komplext att påvisa signifikanta säkerställda samband mellan tillgänglighet och spelberoende. I slutsatsen yrkas på vidare forskning på området, då det är en förutsättning för att folkhälsovetenskapliga insatser ska kunna verka för en reducering av andelen spelberoende.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject spel
tillgänglighet
spelberoende
socio- ekonomi
Handle http://hdl.handle.net/2043/13697 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics