Upplevelser av stroke. En litteraturstudie om patienters och anhörigas upplevelser av följder, rehabilitering och hemgång.

DSpace Repository

Upplevelser av stroke. En litteraturstudie om patienters och anhörigas upplevelser av följder, rehabilitering och hemgång.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Upplevelser av stroke. En litteraturstudie om patienters och anhörigas upplevelser av följder, rehabilitering och hemgång.
Author Mosvoll Enoksson, Peder ; Nilsson, Rickard
Date 2004
English abstract
Stroke är en av de vanligaste funktionsnedsättande sjukdomarna. En större kunskap om de personliga upplevelserna efter en stroke skulle kunna förbättra rehabiliteringen och relationer som inbegrips i denna. Syftet med den här litteraturstudien var att beskriva hur strokepatienter och dess anhöriga upplever följderna, rehabiliteringen och hemgången efter en stroke. Arbetet baseras på nio vetenskapliga artiklar och resultaten pekar på att patienters och deras anhörigas upplevelser kan påverkas positivt genom delaktighet och tydlig information.
Swedish abstract
Stroke is one of the most common disabiliting diseases. A greater knowledge of the personal experiences after a stroke could improve the rehabilitation and the relations during the rehabilitation. The purpose with this literature review was to describe how strokepatients and their relatives experienced the consequences, rehabilitation and discharge after a stroke. This study is based on nine scientific articles and the results points out that patients and their relatives experiences can be positively influenced by participation and information.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject anhöriga
hemgång
rehabilitering
stroke
upplevelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/1370 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics