Historia i kursböcker för Engelska A och B

DSpace Repository

Historia i kursböcker för Engelska A och B

Details

Files for download
Icon
Historia i Engelska ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Historia i kursböcker för Engelska A och B
Author Falk, Ulrika
Date 2012
English abstract
In this thesis I look at how the English Speaking countries´ history are presented in four English course books aiming for English studies at Upper Secondary School, courses English A and English B (EN1201 and EN1202). I have chosen to look at which countries that are mentioned in the course books and how much fact about the English speaking countries history that the course books have. I also wanted to see what images these texts gave the readers about the countries, a positive or a negative image. The results of my analysis are that the amount of facts in the course books varies, depending on which book you look at and also the choice of countries that are presented in the books. It is not only “factual” texts in the course books either; there are also extracts from different novels and poems that were written through the ages. This so the reader gets a “taste” of what literature was like back when. The English speaking countries that are included in the course books are as follows: the USA, Ireland, Great Britain, Australia, New Zealand, Canada, India, Jamaica, the Caribbean Islands and countries on the African Continent. Some of the English speaking countries´ are more frequent than others in the course books, for example the USA and Ireland, are mentioned in all four of the course books. The order in which the countries are mentioned above is due to the number of pages that they claim in the course books, putting the USA in the lead with most pages. The result of this is that the power structure of the world today is transferred to the course books at Upper secondary school in Sweden, that the USA is the most frequent country mentioned in the course books and also in world. This contradicts what Fairclough´s Critical Discourse Analysis (which I use in this thesis) is trying to do, namely to create a more equal world.
Swedish abstract
I detta arbete tittar jag på hur de engelskspråkiga ländernas historia presenteras i kursböcker för kurserna Engelska A och Engelska B på gymnasiet.Jag har valt att titta på vilka länder som finns representerade och hur mycket fakta om de engelskspråkiga ländernas historia som finns i de utvalda kursböckerna.Jag ville också se vilka bilder dessa texter gav läsaren om länderna, positiva eller negativa.Resultatet av min analys är att mängden fakta varierar mellan kursböckerna, beroende på vilken kursbok du läser samt vilka länder som presenteras i denna. Det är inte bara faktatexter i böckerna, utan även utdrag från olika romaner och dikter som är skriva genom tiderna. Detta så att läsaren får en smakbit av hur litteraturen var då. De engelskaspråkiga länder som finns med i kursböckerna är: USA, Irland, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland, Kanada, Indien, Jamaica, de Karibiska öarna och några länder från den Afrikanska kontinenten. Några av dessa länder är mer förekommande än andra i kursböckerna, som exempel USA och Irland som finns med i alla 4 kursböcker.Ordningen ovan är i den ordning som länderna förekommer, med flest antal sidor först, dvs USA är representerad med flest sidor. Resultatet av detta är att maktstrukturen i dagens värld är överförd även till de engelska kursböckerna på gymnasiet i Sverige. USA är mest förekommande i kursböckerna och har även en betydande faktor i världen idag. Detta är tvärt emot vad Faircloughs Kritiska Diskursanalys (som jag har använt i mitt arbete) försöker göra, nämligen att skapa en mer jämlik värld.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language eng (iso)
Subject History
Course book analysis
Critical Discourse analysis
Handle http://hdl.handle.net/2043/13710 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics