Kvinnors upplevelser av att leva med hjärtkärl sjukdom. En litteraturstudie av kvinnor med hjärtkärlsjukdom och sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder

DSpace Repository

Kvinnors upplevelser av att leva med hjärtkärl sjukdom. En litteraturstudie av kvinnor med hjärtkärlsjukdom och sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kvinnors upplevelser av att leva med hjärtkärl sjukdom. En litteraturstudie av kvinnor med hjärtkärlsjukdom och sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder
Author Andersson, Sune ; Åkerlund, Lena
Date 2004
English abstract
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur kvinnor upplever av att leva med hjärtkärl sjukdomar, för att vi som sjuksköterskor skall kunna utföra individuell vård.
Swedish abstract
The purpose of this literture review was to describe how women with coronary diseases experience their lives and how nurses can support individual care.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject hjärtkärlsjukdom
kvinnor
omvårdnad
Handle http://hdl.handle.net/2043/1372 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics