Från förskola till förskoleklass - Förskollärares uppfattning om delaktighet för barn i svårigheter

DSpace Repository

Från förskola till förskoleklass - Förskollärares uppfattning om delaktighet för barn i svårigheter

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Waltscheff, Kerstin
dc.date.accessioned 2012-05-09T08:20:02Z
dc.date.available 2012-05-09T08:20:02Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 49 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13721
dc.description Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare inom förskoleverksamheten och i förskoleklass tänker kring begreppet delaktighet utifrån barn i behov av stöd. I studien undersöks också hur de uppfattar barnens delaktighet i respektive verksamhet och vid övergången från förskola till förskoleklass. Forskningsansatsen är fenomenografiskt inspirerad och studien har tolkats utifrån tidigare forskningsresultat och ett sociokulturellt perspektiv. En kvalitativ metod användes i form av semistrukturerade intervjuer. Totalt sex förskollärare intervjuades och deras svar transkriberades och kategoriserades utifrån frågeställningarna i studien. Resultatet visar att förskollärarna framförallt definierar delaktighet som möjlighet att få påverka och medbestämmande. Pedagogerna anpassar i verksamheten och miljön för att möta variationen av barn och möjliggöra för alla att vara delaktiga i ett inkluderande perspektiv. Som hinder för att främja barns delaktighet anges tiden, men även pedagogernas förutsättningar och förhållningssätt nämns. Resultatet visar också att samtliga förskollärare menar att samverkan mellan verksamheterna är viktig, speciellt med tanke på övergången från förskola till förskoleklass. Ingen av förskollärarna i undersökningen uppfattar att barn i behov av stöd är delaktiga och att deras perspektiv beaktas i den processen, som det är idag. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject delaktighet en_US
dc.subject förskola en_US
dc.subject förskoleklass en_US
dc.subject svårigheter en_US
dc.subject övergång en_US
dc.title Från förskola till förskoleklass - Förskollärares uppfattning om delaktighet för barn i svårigheter en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics