Vem sa att mänskliga rättigheter gäller alla? – En argumentationsanalys av asiatiska värderingar

DSpace Repository

Vem sa att mänskliga rättigheter gäller alla? – En argumentationsanalys av asiatiska värderingar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vem sa att mänskliga rättigheter gäller alla? – En argumentationsanalys av asiatiska värderingar
Author Ahlm, Sofie
Date 2012
English abstract
The purpose of this thesis is to investigate the alleged universal nature of human rights by using the Asian values debate as a cultural relativistic theory. The basic arguments emphasized by defenders of Asian values is that Asian and Western states belong to different cultures that also differ in their perceptions of ethics and morality, which affects their different perceptions of human rights. In my argument analysis on Asian values I have used texts by Xiaorong Li, Amartya Sen, Lee Kuan Yew and Mahathir bin Mohamad. Their opinions regarding the debate will come through in the analysis where they represent two different perspectives on human rights, i.e. universalism and relativism/culture relativism. After the analysis I discuss how an even greater consensus on international human rights would develop and if there is a possibility for a decline of an international consensus. I have come to the conclusion that the arguments from both sides of the spectrum have put forward key arguments in this study that are of great importance for the future cooperation between cultures. The study shows that a greater consensus (and therefore greater respect for human rights?) can be created if we develop an international platform for discussion of cultural differences and I have also come to the conclusion that we probably won’t see a decline of the consensus surrounding human rights but rather a development of them.
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka den påstådda universala naturen av mänskliga rättigheter genom att använda mig av debatten kring asiatiska värderingar, som en kulturrelativistisk teori. De grundläggande argumenten som poängteras av försvarare av asiatiska värderingar är att de asiatiska och västerländska stater tillhör olika kulturer som även skiljer i deras uppfattning av etik och moral, vilket påverkar deras olika uppfattning av mänskliga rättigheter. I argumentationsanalysen kring asiatiska värderingar har jag använt mig utav texter från Xiaorong Li, Amartya Sen, Lee Kuan Yew och Mahathir bin Mohamad, då dessa forskare och politiker representerar åsikterna av de två teorierna jag använder mig utav i argumentationsanalysen, universalism och relativism/kulturelativism. Kopplat till denna debatt diskuterar jag även hur ett större konsensus kring internationella mänskliga rättigheter skulle ske, eller ifall det finns en möjlighet för en nedgång av ett internationellt konsensus. Jag har kommit fram till att argumenten från båda sidor i diskussionen presenterade i denna studie har fört fram viktiga åsikter som är av stor betydelse för framtida samarbete mellan stater. I studien framgår det att ett större konsensus (och därför större respekt för mänskliga rättigheter?), kan skapas ifall vi skapar internationella plattformer för diskussion kring kulturella skillnader. Jag har också kommit till slutsatsen att vi förmodligen inte kommer att se en nedgång av konsensusen kring mänskliga rättigheter utan snarare en utveckling av dem.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Human rights
Universality
Relativism
Cultural relativism
Asian values
Handle http://hdl.handle.net/2043/13724 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics