Hur används lek i förskolan för barns språkutveckling

DSpace Repository

Hur används lek i förskolan för barns språkutveckling

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Lång, Karolina
dc.contributor.author Ström, Emma
dc.date.accessioned 2012-05-09T10:40:23Z
dc.date.available 2012-05-09T10:40:23Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 42 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13726
dc.description Lång, Karolina och Ström, Emma (2011) Lekens betydelse för barns språkutveckling i förskolan. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Denna studie är en undersökning av lekens betydelse för barns språkutveckling i förskolan. Syftet med studien var att undersöka lekens betydelse för barns språkutveckling i den styrda och den fria leken. Studien är baserad på lekobservationer och intervjuer med pedagogerna på förskolorna. Under studiens gång har vi kunnat se både kommunikation, samspel och talet i leken. Vygotskijs och Piagets teorier och forskning har varit till hjälp i analysen. Resultatet av vår studie är att leken har stor betydelse för barnens utveckling och i synnerhet språket. Observationerna som legat till grund för studien gav mycket material där vi kunde studera det talade språket. Observationerna i studien visade att leken får ta stor plats i verksamheterna och att pedagogerna är medvetna om lekens pedagogiska styrka och vikten av att den blir en del av vardagen. Slutsatsen av denna studie är att leken har stor betydelse för barnens språkutveckling. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Förskola, lek, språkutveckling en_US
dc.title Hur används lek i förskolan för barns språkutveckling en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics