Nivågruppering i matematik ur lågpresterande elevers perspektiv

DSpace Repository

Nivågruppering i matematik ur lågpresterande elevers perspektiv

Details

Files for download
Icon
nivagrupperingmat ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Nivågruppering i matematik ur lågpresterande elevers perspektiv
Author Karlsson, Annika
Date 2012
English abstract
The aim of this study is to investigate the low-performing students in grades 6 perception of ability grouping in mathematics education. The study gives an overview of previous research on ability grouping. Using interviews and questionnaires, I wanted to see if the low-performing student’s experience mathematics teaching as more enjoyable in a homogeneous group, and on the possible impact of stigma in the end, will hamper their knowledge. The results indicate the individualization of instruction in the form of ability grouping gives the low-performing students an idea of their mastery of the field of knowledge and therefore experience mathematics as a more enjoyable and interesting and that it enhances students´ self-reliance.
Swedish abstract
Syftet med följande studie är att undersöka de lågpresterande eleverna i årskurs 6 uppfattning om nivågruppering i matematikundervisningen. Arbetet ger en översikt över tidigare forskning om nivågruppering. Med hjälp av kvalitativa intervjuer och enkäter ville jag se om de lågpresterande eleverna upplever matematikundervisningen som mer lustfylld i en homogen grupp, samt om den eventuella effekten av stigmatisering i slutändan kommer att hämma deras kunskapsutveckling. Resultaten pekar på att en individualisering av undervisningen i form av nivågruppering ger de lågpresterande eleverna en uppfattning om att de behärskar kunskapsområdet och de upplever därför matematiken som mer lustfylld och intressant och att detta stärker elevernas självtillit.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Elevperspektiv
Individualisering
Lågpresterande elever
Nivågruppering i matematikundervisningen
Stigmatisering
Handle http://hdl.handle.net/2043/13727 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics