Nivågruppering i matematik ur lågpresterande elevers perspektiv

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Karlsson, Annika
dc.date.accessioned 2012-05-09T12:21:46Z
dc.date.available 2012-05-09T12:21:46Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 42 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13727
dc.description Syftet med följande studie är att undersöka de lågpresterande eleverna i årskurs 6 uppfattning om nivågruppering i matematikundervisningen. Arbetet ger en översikt över tidigare forskning om nivågruppering. Med hjälp av kvalitativa intervjuer och enkäter ville jag se om de lågpresterande eleverna upplever matematikundervisningen som mer lustfylld i en homogen grupp, samt om den eventuella effekten av stigmatisering i slutändan kommer att hämma deras kunskapsutveckling. Resultaten pekar på att en individualisering av undervisningen i form av nivågruppering ger de lågpresterande eleverna en uppfattning om att de behärskar kunskapsområdet och de upplever därför matematiken som mer lustfylld och intressant och att detta stärker elevernas självtillit. en_US
dc.description.abstract The aim of this study is to investigate the low-performing students in grades 6 perception of ability grouping in mathematics education. The study gives an overview of previous research on ability grouping. Using interviews and questionnaires, I wanted to see if the low-performing student’s experience mathematics teaching as more enjoyable in a homogeneous group, and on the possible impact of stigma in the end, will hamper their knowledge. The results indicate the individualization of instruction in the form of ability grouping gives the low-performing students an idea of their mastery of the field of knowledge and therefore experience mathematics as a more enjoyable and interesting and that it enhances students´ self-reliance. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Elevperspektiv en_US
dc.subject Individualisering en_US
dc.subject Lågpresterande elever en_US
dc.subject Nivågruppering i matematikundervisningen en_US
dc.subject Stigmatisering en_US
dc.title Nivågruppering i matematik ur lågpresterande elevers perspektiv en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon
nivagrupperingmat ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics