Hur har de nationella målområdena för folkhälsa implementerats i Skånes kommuner?

DSpace Repository

Hur har de nationella målområdena för folkhälsa implementerats i Skånes kommuner?

Details

Files for download
Icon
Hur har de nationella ...
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Hur har de nationella målområdena för folkhälsa implementerats i Skånes kommuner?
Author Andersen, Kenneth ; Larsson, Marie
Date 2006
English abstract
The purpose of this study has been to map how Skanes 33 municipalities have implemented the 11 national public health objective aims. The study has been performed as a questionnaire together with interviews with public health coordinators chosen from these municipalities. The results from this study show that the main priorities lay within structural factors. Yet it also shows that the 11th objective aim (Reduced use of tobacco and alcohol, a society free from illicit drugs and doping and a reduction in the harmful effects of excessive gambling) bears the highest priority in Skane. The mapping shows that 18 of Skanes municipalities have public health coordinators. The result shows that 17 of Skanes municipalities have a public health plan and 14 of them also have public health coordinators. The majority of these municipalities have also implemented the 11 national public health objectives within their public health plan. According to the proposition (Mål för folkhälsan 2002/03:35) Aims for public health it is important to prepare a public health plan in order to achieve a comprehensive long-term well functioning of public health activity. The results from the study also show that only a few municipalities have prepared a welfare annual account, but that there is a strong urge to initiate their introduction on a more widespread scale.
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att kartlägga hur Skånes 33 kommuner har implementerat de nationella målområdena för folkhälsa. Studien har genomförts som en enkätundersökning samt intervjuer med folkhälsosamordnare i ett urval av dessa kommuner. Resultaten i studien visar att prioriteringen av målområdena primärt ligger på strukturella faktorer. Dock är målområde 11 (Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande) det målområde som är högst prioriterat i Skåne. Kartläggningen visar att 18 av Skånes kommuner har en anställd folkhälsosamordnare. Resultatet visar att 17 av Skånes kommuner har en verksamhetsplan/folkhälsoplan, varav 14 av dessa kommuner har en anställd folkhälsosamordnare. Större delen av dessa har även implementerat de nationella målområdena för folkhälsa i kommunens folkhälsoplan. Enligt propositionen Mål för folkhälsan 2002/03:35 är det av största vikt att ställa upp folkhälsoplaner för att få ett sektorsövergripande och långsiktigt fungerande folkhälsoarbete. Studiens resultat visar även att endast ett fåtal kommuner har utarbetat välfärdsbokslut, men samtidigt finns det en stark vilja att påbörja arbetet med att ta fram lokala välfärdsbokslut.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 51
Language swe (iso)
Subject folkhälsa
folkhälsoplan
folkhälsosamordnare
implementering
kommuner
nationella målområden
välfärdsbokslut
annual account of welfare
implementation
municipalities
national objective domains
public health
public health coordinator
public health policy
Handle http://hdl.handle.net/2043/13738 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics