Hur har de nationella målområdena för folkhälsa implementerats i Skånes kommuner?

DSpace Repository

Hur har de nationella målområdena för folkhälsa implementerats i Skånes kommuner?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Andersen, Kenneth
dc.contributor.author Larsson, Marie
dc.date.accessioned 2012-05-15T11:13:11Z
dc.date.available 2012-05-15T11:13:11Z
dc.date.issued 2006 en_US
dc.identifier.citation 51 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13738
dc.description Syftet med denna studie är att kartlägga hur Skånes 33 kommuner har implementerat de nationella målområdena för folkhälsa. Studien har genomförts som en enkätundersökning samt intervjuer med folkhälsosamordnare i ett urval av dessa kommuner. Resultaten i studien visar att prioriteringen av målområdena primärt ligger på strukturella faktorer. Dock är målområde 11 (Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande) det målområde som är högst prioriterat i Skåne. Kartläggningen visar att 18 av Skånes kommuner har en anställd folkhälsosamordnare. Resultatet visar att 17 av Skånes kommuner har en verksamhetsplan/folkhälsoplan, varav 14 av dessa kommuner har en anställd folkhälsosamordnare. Större delen av dessa har även implementerat de nationella målområdena för folkhälsa i kommunens folkhälsoplan. Enligt propositionen Mål för folkhälsan 2002/03:35 är det av största vikt att ställa upp folkhälsoplaner för att få ett sektorsövergripande och långsiktigt fungerande folkhälsoarbete. Studiens resultat visar även att endast ett fåtal kommuner har utarbetat välfärdsbokslut, men samtidigt finns det en stark vilja att påbörja arbetet med att ta fram lokala välfärdsbokslut. en_US
dc.description.abstract The purpose of this study has been to map how Skanes 33 municipalities have implemented the 11 national public health objective aims. The study has been performed as a questionnaire together with interviews with public health coordinators chosen from these municipalities. The results from this study show that the main priorities lay within structural factors. Yet it also shows that the 11th objective aim (Reduced use of tobacco and alcohol, a society free from illicit drugs and doping and a reduction in the harmful effects of excessive gambling) bears the highest priority in Skane. The mapping shows that 18 of Skanes municipalities have public health coordinators. The result shows that 17 of Skanes municipalities have a public health plan and 14 of them also have public health coordinators. The majority of these municipalities have also implemented the 11 national public health objectives within their public health plan. According to the proposition (Mål för folkhälsan 2002/03:35) Aims for public health it is important to prepare a public health plan in order to achieve a comprehensive long-term well functioning of public health activity. The results from the study also show that only a few municipalities have prepared a welfare annual account, but that there is a strong urge to initiate their introduction on a more widespread scale. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject folkhälsa en_US
dc.subject folkhälsoplan en_US
dc.subject folkhälsosamordnare en_US
dc.subject implementering en_US
dc.subject kommuner en_US
dc.subject nationella målområden en_US
dc.subject välfärdsbokslut en_US
dc.subject annual account of welfare en_US
dc.subject implementation en_US
dc.subject municipalities en_US
dc.subject national objective domains en_US
dc.subject public health en_US
dc.subject public health coordinator en_US
dc.subject public health policy en_US
dc.title Hur har de nationella målområdena för folkhälsa implementerats i Skånes kommuner? en_US
dc.type H2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Hur har de nationella ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics