Var är männen? En litteraturstudie om könssegregering och maskulinitetskonstruktion i tandhygienist- och sjuksköterskeyrket.

DSpace Repository

Var är männen? En litteraturstudie om könssegregering och maskulinitetskonstruktion i tandhygienist- och sjuksköterskeyrket.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Var är männen? En litteraturstudie om könssegregering och maskulinitetskonstruktion i tandhygienist- och sjuksköterskeyrket.
Author Andersson, Anna
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att belysa mäns maskulinitetskonstruktion i tandhygienist- och sjuksköterskeyrket samt att redovisa aktuell forskning om könssegregering. Uppsatsen är en litteraturstudie vars material består av åtta artiklar och tre avhandlingar. Materialet har framkommit efter sökningar i databaserna PubMed och SAGE Journals. Orsaken till könssegregeringen i tandhygienist- och sjuksköterskeyrkena bottnar i den feminina genuskodning som yrkena har men även yrkenas historiska bakgrund. Det är dock ingen nackdel för männen att söka sig till yrkena eftersom de har lättare för att göra karriär jämfört med sina kvinnliga kollegor. Yrkets genuskodning påverkar även de manliga sjuksköterskornas identitetskonstruktion. För att upprätthålla och förhålla sig till den hegemoniska maskuliteten distanserar sig de manliga sjuksköterskorna från det som kodas som feminint i yrket. Alternativt identifierar de sig med vissa feminina sidor, poängterar dessa och särskiljer dem från de maskulina sidorna. Trots att män som befinner sig i ett yrke som är feminint kodat reproducerar de vidare en könsstereotyp roll. Avslutningsvis visar resultatet även på att det finns lite forskning gjord beträffande manliga tandhygienister och deras erfarenheter av yrket.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 18
Language swe (iso)
Subject Genus, Kön, Könssegregering, Maskulinitet, Män, Sjuksköterska, Tandhygienist
Handle http://hdl.handle.net/2043/13743 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics