Var är männen? En litteraturstudie om könssegregering och maskulinitetskonstruktion i tandhygienist- och sjuksköterskeyrket.

DSpace Repository

Var är männen? En litteraturstudie om könssegregering och maskulinitetskonstruktion i tandhygienist- och sjuksköterskeyrket.

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Andersson, Anna
dc.date.accessioned 2012-05-21T07:33:06Z
dc.date.available 2012-05-21T07:33:06Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 18 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13743
dc.description Syftet med denna studie är att belysa mäns maskulinitetskonstruktion i tandhygienist- och sjuksköterskeyrket samt att redovisa aktuell forskning om könssegregering. Uppsatsen är en litteraturstudie vars material består av åtta artiklar och tre avhandlingar. Materialet har framkommit efter sökningar i databaserna PubMed och SAGE Journals. Orsaken till könssegregeringen i tandhygienist- och sjuksköterskeyrkena bottnar i den feminina genuskodning som yrkena har men även yrkenas historiska bakgrund. Det är dock ingen nackdel för männen att söka sig till yrkena eftersom de har lättare för att göra karriär jämfört med sina kvinnliga kollegor. Yrkets genuskodning påverkar även de manliga sjuksköterskornas identitetskonstruktion. För att upprätthålla och förhålla sig till den hegemoniska maskuliteten distanserar sig de manliga sjuksköterskorna från det som kodas som feminint i yrket. Alternativt identifierar de sig med vissa feminina sidor, poängterar dessa och särskiljer dem från de maskulina sidorna. Trots att män som befinner sig i ett yrke som är feminint kodat reproducerar de vidare en könsstereotyp roll. Avslutningsvis visar resultatet även på att det finns lite forskning gjord beträffande manliga tandhygienister och deras erfarenheter av yrket. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten en_US
dc.subject Genus, Kön, Könssegregering, Maskulinitet, Män, Sjuksköterska, Tandhygienist en_US
dc.title Var är männen? En litteraturstudie om könssegregering och maskulinitetskonstruktion i tandhygienist- och sjuksköterskeyrket. en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics