Om elevers självbild i en tredjeklass

DSpace Repository

Om elevers självbild i en tredjeklass

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Holmström, Clara
dc.contributor.author Näckrup, Malin
dc.date.accessioned 2012-05-21T10:48:11Z
dc.date.available 2012-05-21T10:48:11Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 59 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13745
dc.description Abstract Holmström, Clara och Näckrup, Malin (2012). Om elevers självbild i en tredjeklass. Malmö Högskola: Lärande och samhälle. Vårt examensarbete handlar om barns självbild ur ett genusperspektiv. Studiens syfte är att undersöka hur elever i en tredjeklass ser på sig själva, och hur de tror att vänner och familj uppfattar dem. Vi har försökt se om och hur genus avspeglar sig i barnens svar. Genom vår empiri som består av teckningar med framtidsvisioner ritade av elever samt intervjuer med ett antal elever, har vi försökt få svar på följande frågeställningar: Vad går att utläsa av teckningar från elever i en tredjeklass om hur de tänker kring sig själva i framtiden? Vad kan vi utläsa om ett antal elevers självbild genom deras intervjusvar? Vilka eventuella genusskillnader avspeglas i barnens teckningar och intervjusvar? I kapitlet Bakgrund och tidigare forskning har vi skrivit om vad som kännetecknar barn i nio-elvaårsåldern, om olika självbegrepp och om genusbegreppet. Resultatet visar både traditionella och gränsöverskridande genusmönster i barnens svar. Nyckelord: genus, lågstadium, självbild, tweenies en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject genus en_US
dc.subject lågstadium en_US
dc.subject självbild en_US
dc.subject tweenies en_US
dc.title Om elevers självbild i en tredjeklass en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics