Gruppvägledning på högstadiet

DSpace Repository

Gruppvägledning på högstadiet

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Elofsson, Hélén
dc.contributor.author Äjlén, Lisa
dc.date.accessioned 2012-05-22T11:12:29Z
dc.date.available 2012-05-22T11:12:29Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 53 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13754
dc.description Detta examensarbetes syfte är att undersöka påverkansfaktorer kring studie och yrkesvägledares val av gruppbaserad studie och yrkesvägledning på högstadiet. I genomförandet av detta arbete har vi valt att intervjua sex personer, vilka arbetar som vägledare på olika grundskolor. Studien är gjord med ett kvalitativt förhållningssätt för att särskilja informatörernas sätt att tänka, samt att hitta mönster i deras förhållningssätt. Teorier i arbetet är hämtade från flera skilda forskningsfält, sociologi, filosofi och det organisationsteoretiska. Dessa teorier har hjälpt till att ge en ökad förståelse om intervjupersonernas handlingar ur olika perspektiv. Med utgångspunkt i frågan om vägledning i grupp sammanställer vi resultatet kring huruvida det finns ett motstånd eller inte. Analysen av intervjuerna visar att individcentrerade samtal är dominerande hos intervjupersonerna. Vi har erfarit att intresset finns för att fördjupa sina kunskaper i användandet av vägledning i grupp och få in det i arbetet på ett naturligt sätt. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject motstånd, vägledning, gruppvägledning, yrkesorientering, arbetsmetoder en_US
dc.title Gruppvägledning på högstadiet en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics