Lika barn leka bäst

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Holmberg, Agneta
dc.date.accessioned 2012-05-22T12:43:48Z
dc.date.available 2012-05-22T12:43:48Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 53 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13755
dc.description Denna fallstudie är en undersökning om lärande vid arbetsplatsförlagd undervisning i den yrkesförberedande gymnasieskolan. Undersökningens syfte vara att studera hur samspelet mellan handledare och elev påverkar elevens lärande, vad handledaren ser som viktigt att bedöma och vilken betydelse elevens egen drivkraft och intresse har för utfallet. Informationen samlades in via systematiska observationer, anteckningar, samtal, ostrukturerade intervjuer, analys av både muntliga och skriftliga omdömen samt elevers loggböcker. Undersökningens slutsatser handlar i stort om att ett bra samspel mellan handledare och elev är en absolut avgörande faktor för att ett lärande ska ske och att handledaren formulerar ett omdöme. Vidare handlar det om att utformandet av och innehållet i omdömet står i relation till både elevens och handledarens egen drivkraft och intresse för vald yrkesinriktning. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Bedömning en_US
dc.subject Drivkraft en_US
dc.subject Elev en_US
dc.subject Handledare en_US
dc.subject Intresse en_US
dc.subject Lärande en_US
dc.subject Omvärld en_US
dc.subject Samspel en_US
dc.subject Yrkesförberedande utbildning en_US
dc.title Lika barn leka bäst en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Magisteruppsats

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics