Invandrares upplevelser av hälso- och sjukvården i Sverige. En litteraturstudie om invandrares möte med den svenska vården.

DSpace Repository

Invandrares upplevelser av hälso- och sjukvården i Sverige. En litteraturstudie om invandrares möte med den svenska vården.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Invandrares upplevelser av hälso- och sjukvården i Sverige. En litteraturstudie om invandrares möte med den svenska vården.
Author Omar, Midia ; Lundqvist, Yvonne
Date 2004
English abstract
Syftet med studien var att granska och sammanställa kvalitativa artiklar för att få kunskap om vilken kulturell och religiös kunskap samt förståelse man som sjuksköterska bör ha, då man möter och vårdar döende patienter från andra kulturer och religioner än sin egen.Vi ville även få veta vilken syn judar, muslimer och buddhister har på döden och döendet i samband med sin egen eller sina anhörigas död.
Swedish abstract
The purpose of this study to examine and compile qualitative articles to receive knowledge about the cultural and religious cognizance and also the understanding a nurse ought to have, when she meets and nurses dying patients from other cultures and religions than her own. We also had intention to find out which outlook Jews, Muslims and Buddhists have on dying and death associated with their own or death within family.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject buddhister
döden
döende
judar
kultur
muslimer
omvårdnad
religion
Handle http://hdl.handle.net/2043/1376 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics