Män i barnomsorgen Förskollärares syn på manliga kolleger

DSpace Repository

Män i barnomsorgen Förskollärares syn på manliga kolleger

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Män i barnomsorgen Förskollärares syn på manliga kolleger
Author Al-Khafaji, Hanaa ; Smoter, Przemyslaw
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att ta reda på vilken syn sex kvinnliga och två manliga förskollärare har på manliga kolleger i förskoleverksamheten. Vi var intresserade att ta reda på vilka reaktioner en nyanställd man kan tänkas möta i förskolan. Undersökningen gjordes med kvalitativa intervjuer med sex kvinnor, yrkesverksamma som förskollärare och två yrkesverksamma manliga förskollärare. De sistnämnda intervjuades via telefon. Resultatet visade i enlighet med tidigare forskning att de intervjuade var överens om att det behövs fler manliga förskollärare och det viktigaste syften var att män skulle fungera som en manlig förebild för de barn som saknade detta. Vissa farhågor fanns t ex var några respondenter oroliga för att män inte skulle behöva ta del av alla arbetsuppgifter och att föräldrar från andra kulturer inte skulle vilja att män arbetade i förskolan med mindre barn. Slutsatsen man kan dra är att män som vill börja arbeta inom barnomsorgen i allmänhet kan känna sig välkomna men att de måste hävda sin yrkesroll före sin könsroll och att de måste se till att få ta del av verksamheten fullt ut.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förskollärare
Manligt
Kvinnligt
Jämställdhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/13767 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics