Stadens interna och externa samutveckling: ett icke-dualistiskt perspektiv på problemet hållbar stadsutveckling

DSpace Repository

Stadens interna och externa samutveckling: ett icke-dualistiskt perspektiv på problemet hållbar stadsutveckling

Details

Files for download
Icon
Diploma Thesis
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Stadens interna och externa samutveckling: ett icke-dualistiskt perspektiv på problemet hållbar stadsutveckling
Author Sharif, Shawky ; Johan, Lindström
Date 2011
English abstract
We have seen a need to embrace human potential as a key factor for sustainable development. With a background in a doxological epistemology we have taken the role of the bricoleur, and based on a heuristic approach and a pragmatic use of Theory U we have dealt with different research fields in an eclectic fashion. First, we have investigated how people´s perceptions of the city are channeled through metaphors and how it affects our cities and our lives. Drawn on complexity theory, chaos theory and systems theory, we examined the city as a whole. Finally, using Ken Wiber´s Integral Philosophy and the philosophy of Gilles Deleuze we reach our synthesis called The City´s Internal and External Co-evolution, which puts metaphors of the city in a context.
Swedish abstract
Vi har sett ett behov av att lyfta fram tillvaratagandet av människors potential som en nyckelfaktor för hållbar utveckling. Med bakgrund i en doxologisk kunskapssyn har vi intagit rollen som bricoleurer, där vi utifrån ett heuristiskt angreppssätt och ett pragmatiskt användande av teori-U, eklektiskt hanterat teorier från olika forskningsfält. Först har vi undersökt hur människors uppfattning om staden kanaliseras genom metaforer och hur det påverkar våra städer och våra liv. Därefter har vi med stöd av komplexitetsteori, kaosteori och systemteori undersökt staden som en helhetsmetafor. Tillsist, med hjälp av i huvudsak Ken Wilbers integralfilosofi och Gilles Deleuze eklektiska filosofi når vi vår syntes om det vi kallar Stadens interna och externa samutveckling som på sätt och vis sätter stadens metaforer i ett sammanhang.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 71
Language swe (iso)
Subject Stadsutveckling, stadsplanering, hållbar utveckling, stad, metafor, självorganisation, icke-dualism, integral teori, integral filosofi, teori U, heuristik, doxologi, system teori, komplexitetsteori, kaosteori, urban teori, rum, ontologisk pluralism, bricoleur, bricolage, filosofi
kontinental filosofi
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/13768 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics