Arbetsminnets betydelse för inlärningssituationen - Samtal med elever i år 6-9

DSpace Repository

Arbetsminnets betydelse för inlärningssituationen - Samtal med elever i år 6-9

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Fornander, Rebecka
dc.date.accessioned 2012-06-07T10:00:36Z
dc.date.available 2012-06-07T10:00:36Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 51 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13778
dc.description Jag har i detta arbete undersökt hur elever med nedsatt arbetsminne uppfattar och reflekterar över sin inlärningssituation. Syftet är att belysa hur nedsatt arbetsminne påverkar inlärning och vad den pedagogiska personalen kan göra för att kompensera och underlätta för dessa elever. Den empiriska delen baseras på en frågeguide jag har genomfört i samtal med 11 elever i år 6-9. I min undersökning framkommer att elever med nedsatt arbetsminne har svårigheter att ta in kunskap eftersom deras arbetsminne lätt blir överbelastat och det saknas resurser till de mentala processer som sker i hjärnan när kunskap lärs in. Nedsatt arbetsminne ger negativa effekter på framför allt läsförståelse och matematik och då främst problemlösning. Brister i läsförståelse påverkar de flesta ämnena, framför allt de teoretiska. Det finns strategier som pedagogisk personal kan använda sig av för att kompensera för elever med nedsatt arbetsminne. Det har även tagits fram specifika dataprogram som tränar arbetsminnet. Nyckelord: arbetsminne, inlärningssituation, koncentrationssvårigheter, läsförståelse en_US
dc.description.abstract In this paper I have studied how students with poor working memory perceive and reflect over their learning situation. The aim is to illustrate how a poor working memory affects learning and what teachers can do to compensate and make it easier for these students. The empirical part is based on a questionnaire I have implemented with 11 students in year 6-9. My study shows that students with poor working memory have difficulties in retrieveing knowledge since their working memory becomes overloaded and therefor they lack resources for the mental processing that takes place in their brain when they learn. A poor working memory has negative effects on reading comprehension and mathematical processes. It becomes more obvious in tasks that contain a lot of text. Deficits in reading comprehension affects most school subjects in particular the theoretical subjects. There are strategies that teachers can use to compensate for student with poor working memory. There are also specific computer programs that can improve working memory. Keywords: difficulties in concentrating, learning situation, reading comprehension, working memory. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Arbetsminne en_US
dc.subject Inlärningssituation en_US
dc.subject Koncentrationssvårigheter en_US
dc.subject Läsförståelse en_US
dc.title Arbetsminnets betydelse för inlärningssituationen - Samtal med elever i år 6-9 en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Examensarbete

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics